Pokračující zásadní nesrovnalosti v novele zákona o evidenci skutečných majitelů,
jež jsou v rozporu se směrnicí AML
obsažené ve znění této novely schválené Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022

20. 7. 2022

Asociace na ochranu práv občanů a podnikatelů (Asociace HYDRA) ve svém dopise ze dne 15.7.2021 upozornila Evropskou komisi na čtyři zásadní nesrovnalosti obsažené v zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ohledně vymezení skutečného majitele, jež jsou v rozporu se směrnicí 2015/849/EU v platném znění, tj. ve znění směrnice 843/2018/EU. Tyto nesrovnalosti se týkaly čtyř oblastí: určování skutečných majitelů (1) u obchodních korporací, (2) u svěřenských fondů, včetně obchodních korporací vložených do svěřenských fondů, (3) u společností, jejichž podíly jsou obchodované na regulovaném trhu (burze), a (4) u zvláštních soukromoprávních subjektů a konečných veřejnoprávních subjektů.

V návaznosti na to, Evropská komise zahájila v říjnu 2021 s Českou republikou kvůli výše zmíněnému nesprávnému převzetí definice skutečného majitele ze směrnice AML do českého zákona o evidenci skutečných majitelů řízení pro porušení povinností ČR vyplývající z jejího členství v Evropské unii. Krom toho, Evropská komise rovněž signalizovala, že v důsledku tohoto špatného převzetí definice skutečného majitele do českého právního řádu nemůže považovat za naplněný ‚milník 212‘ podmiňující výplatu finančních prostředků ve výši 7 miliard EUR z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery & Resilience Facility (RRF)) pro realizaci českého Národního plánu obnovy. V reakci na zahájení uvedeného řízení ze strany Evropské komise Ministerstvo spravedlnosti předložilo novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, jež 8.6.2022 schválila vláda a dne 7.7.2022 Poslanecká sněmovna. Bohužel znění schválené Poslaneckou sněmovnou ‚opravilo‘ pouze výše uvedené nesrovnalosti (1) a (4) týkající se obchodních korporací a zvláštních subjektů, avšak ponechalo v nesouladu se směrnicí AML nesrovnalosti (2) a (3), tj. nesrovnalosti u svěřenských fondů, včetně obchodních korporací vložených do svěřenských fondů a u společností, jejichž podíly jsou obchodované na regulovaném trhu (burze).

V čem spočívají nesrovnalosti definice skutečného majitele obsažené v novele zákona o evidenci skutečných majitelů schválené dne 7.7.2022 Poslaneckou sněmovnou ve vztahu:

 1. ke svěřenským fondů a k určení skutečných majitelů korporací vložených do svěřenských fondů,
 2. ke společnostem kotovaným na regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Unie nebo které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví,

je podrobně popsáno v níže přiloženém PDF dokumentu, včetně návrhů na to, jak by tyto nesrovnalosti bylo možno napravit.

Závěry:

 1. Evropská komise by měla pokračovat s Českou republikou v řízení pro porušení povinností ČR vyplývající z jejího členství v Evropské unii i po přijetí výše uvedené novely zákona o ESM, pokud bude přijata ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, neboť definice skutečného majitele v i v novelizovaném zákoně o skutečných majitelích BUDE NADÁLE V ROZPORU s vymezením skutečného majitele ve směrnici AML (směrnicí 2015/849/EU v platném znění, tj. ve znění směrnice 843/2018/EU), minimálně:
  1. ve vztahu k určení skutečných majitelů u obchodních korporací vložených do svěřenských fondů, a
  2. k výjimce z určování skutečného majitele či majitelů u společností kotovaných na regulovaném trhu, které podléhají požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Unie nebo které podléhají rovnocenným mezinárodním standardům zajišťujícím přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví.
 2. Evropská komise by nadále neměla připustit vyplácení jakýchkoli prostředků z nástrojů a fondů Evropské unie, neboť Česká republika i po přijetí výše uvedené novely zákona o evidenci skutečných majitelů, pokud bude přijata ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou dne 7.7.2022, nebude naplňovat požadavky:
  1. ‚milníku 212‘, jejichž naplnění podmiňuje výplatu finančních prostředků ve výši 7 miliard EUR z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery & Resilience Facility (RRF)) pro realizaci českého Národního plánu obnovy;
  2. v čl. 72 písm. (e) nařízení 1060/2021/EU v souvislosti s bodem 23 Přílohy XVII tohoto nařízení, který požaduje uvádění skutečných majitelů příjemců finančních prostředků z těchto fondů v souladu s čl. 3 odst. 6 směrnice AML, což Česká republika nebude i nadále splňovat
Annex-in-CZ-Priloha-Skutecni-majitele-AMLD-vs-CZ-Z-o-ESM, (.pdf 3.0 MB)