Hlavní činnosti

Aktivní účast na ochraně oprávněných zájmů občanů a podnikatelů, veřejných zájmů a lidských práv


Ochrana před nežádoucími nebo neoprávněnými zásahy orgánů veřejné moci

Poradenství a vzdělávací činnost pro zvýšení právního povědomí

Prosazování zájmů podnikatelů

Kontrola a dohled nad rozhodováním státních orgánů a orgánů místních samospráv

Rozbor současné právní úpravy a vykonávání nátlaku na zákonodárné orgány s cílem zlepšit práva občanů a podnikajících osob