Obrana proti zneužití veřejné moci

Máte pocit, že se úředník veřejné správy nebo policista dopustili zneužití svých povinností? Jedná se o zneužití při běžném výkonu činnosti úředníka či policisty mimo „řízení“, na které se vztahuje právo na spravedlivý proces? Níže můžete využít některou z předloh stížnosti na nezákonné či neetické chování státního úředníka či úředníka územně samosprávného celku (obce či kraje) nebo na nezákonné chování příslušníka Policie ČR.

Stížnost na státního úředníka

Vyplňte sekce 5., 6. a 7. připravené předlohy stížnosti a zašlete na náměstkovi ministra vnitra pro státní službu a na vědomí příslušným výborům Parlamentu ČR na adresy uvedené v sekci 4.
Obecný podnět státní úředník (.docx, 21 kB)

Stížnost na úředníka územně samosprávného celku (obce či kraje)

Vyplňte sekce 4., 5., 6. a 7. připravené předlohy stížnosti a zašlete úřadu územně samosprávného celku, jehož je úředník zaměstnancem a na vědomí příslušným výborům Parlamentu ČR na adresy uvedené v sekci 4.
Obecný podnět úředník samosprávy kraj-obec (.docx, 23 kB)

Stížnost na příslušníka Policie ČR

Vyplňte sekce 4., 5. a 6. připravené předlohy stížnosti a zašlete Generální inspekci bezpečnostních sborů na adresu uvedenou v sekci 3.
Obecná stížnost GIBS policista ČR (.docx, 18 kB)